Jsme firma zabývající se Celostním koučinkem. Víme, že tým je tak silný, jak silný je jeho leader. Pomůžeme Vám od začátku až do "konce". Zakládáte firmu a potřebujete si srovnat, co vlastně chcete a co k tomu potřebujete? Firmu už máte, ale nešlape dle Vašich představ? Nebo snad máte firmu svých snů, ale už chcete odpočívat a nevíte jak se společností naložit? Na všechny tyto otázky hledáme s našimi klienty odpovědi. Využijte svůj potenciál na plno a dopřejte tento základ i svým zaměstnancům. Bez kvalitního týmu je podnikání vyčerpávající a často znamená pro společnost zánik. Ukážeme Vám a Vašim zaměstnancům, že chodit do práce může být radost. Nejlepší firmy v oboru již zjistily, že klíčovým faktorem úspěchu jsou právě jejich zaměstnanci, o které je třeba pečovat a dále je rozvíjet. Pokud rozvíjíte zaměstnance, rozvíjíte tak celou firmu a zajišťujete jí tím stabilní pozici na trhu.

Od vize k akci
Personální politika
Kultura firmy
Komunikace a motivace
Obchodníci
Workshopy na míru
Personální politika

Strategie budování firmy

Firemní identita vytváří celkový obraz, který firma vyzařuje navenek prostřednictvím své činnosti, či vystupování svých zaměstnanců. Získávání a výběr zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších oblastí v rámci řízení lidských zdrojů. Je nutné tomuto procesu věnovat dostatečnou pozornost, protože špatný či nekvalitní výběr zaměstnanců může ovlivnit či dokonce ohrozit chod podniku. Nejedná se totiž jen o samotnou činnost, ale i o odpovědnostvztahy se spolupracovníky a o vytrvalost při vykonávání dané práce.

-čtěte dále-

Kultura firmy

Koučink jako nástroj firemní kultury

Důvodem, proč někteří lidé svou práci nestíhají, nebo vykonávají s nedostatečnými výsledky, nemusí být nedostatečné schopnosti či motivace. Častou příčinou je, že si nesprávně stanoví priority nebo je nedokážou dodržet, a věnují tak značnou část pracovního času činnostem, které nejsou pro splnění úkolů nejdůležitější. Postrádají schopnost účinně řídit. K předpokladům osobní efektivity patří  i schopnost udržovat si pozitivní emocionální naladění podporující vnitřní motivaci i v podmínkách překážek či neúspěchů sebe sama.

Komunikace a motivace

Koučink profesionálních pracovních vztahů

Komunikace provází lidstvo od prapočátku a jen díky komunikaci se lidstvo vyvinulo z nemyslících tvorů, pro které byl jediným cílem nasytit se a rozmnožit se, ve vysoce myslící a tvořící bytosti. V současné době je prakticky vyloučené, aby firma, která zanedbá vnitřní komunikaci, byla úspěšná. Správné nastavení komunikace a její efektivnosti (uvnitř i vně firmy ke všem cílovým skupinám) je primárním předpokladem k úspěchu firmy a v dnešní době, kdy to nejcennější aktivum je právě informace, je důležitější než kdy jindy správnou komunikaci nepodcenit. 

Obchodníci

Koučink a mentoring úspěšných obchodníků

Potřebujete vytvořit a udržet schopný prodejní tým? Stojí za selháním obchodník, manažer týmu nebo oba? Můžeme Vám pomoci sestavit kvalitní prodejní tým jelikož máme specialistu na předvýběry zaměstnanců. V případě, že již svůj prodejní tým máte, ale nefunguje podle Vašich představ, nabízíme Vám mentoring v oblasti prodejních dovedností a komunikace a koučink pro maximální využití jejich potenciálu. Získají potřebnou jistotu při komunikaci s klientem a naučí se pracovat s překážkami, které je mohou brzdit v podání nejlepšího výkonu.

Workshopy na míru

Workshopy na míru

Napadlo vás pro své zaměstnance uspořádat celodenní workshop či několikadenní teambuilding? Naše akce korespondují s naším zaměřením na Celostní koučink a mentoring. Nabízíme tedy akce na míru dle Vašich představ. Máte jasný cíl, nebo chcete znát potřeby Vašich zaměstnanců? Pomocí koučovacích metod, mentoringu v oblastech obchodních dovedností,personální politiky firmy, time managementu, komunikačních dovedností a motivace, atd. či názorných "her" umíme vytvořit atmosféru, kterou Vaši zaměstnanci nejlépe přijmou a budou se s chutí účastnit Vašeho záměru. 

Kontakt na kouče a mentora

Jak koučování ve firmě probíhá

  1. Kontaktujte nás prostřednictvím vyplněného formuláře nebo telefonicky.
  2. V domluveném termínu přijedeme k Vám do firmy, abychom se Vám představili a seznámili se s Vašimi představami a požadavky.
  3. Na základě získaných informací zpracujeme návrh na míru vaší společnosti.
  4. Následuje sjednání konkrétních podmínek spolupráce a její realizace.

Požadavky na klienta

Pro úspěšný průběh koučovacího sezení od Vás budeme požadovat několik věcí, které je třeba dodržovat. První z nich je soustředění, bez něj se výsledků nedosahuje dobře. Samozřejmě pokud máte úspěšně projít změnou přístupu, postoje, názoru nebo chování tak, aby to nové podstatně lépe sloužilo Vašim potřebám, je třeba disciplína. Dalším požadavkem je odvaha. Odvaha dosáhnout dál než dříve, setřást strach a nebát se uspět, překonat všechny vnější překážky i překážky v nás samých.