Řekli o individuálním koučinku...

Vážená paní Jeřábková,

velice ráda bych Vám tímto poděkovala za konzultace a koučing. Samozřejmě i za Váš přátelský přístup a nadhled při řešení mých pracovních i osobních záležitostí. Moc mi pomáháte cíleně na sobě pracovat v oblasti rozvoje osobnosti. Svou práci odvádíte na výbornou. Patří Vám moje velké poděkování a těším se na další naše společné hodiny. S pozdravem,

Monika M., marketingový manager

Můj kouči,
patří Vám mé VELKÉ díky. Pomohla jste mi ujasnit si hodně věcí ve svém životě včetně toho, proč nezačít podnikat, získat svobodu, nelimitovat si příjem peněz. Zjednodušeně řečeno, že všechno záleží jen na mě a mém rozhodnutí.

Pavel, 35 let

Jarmilko, děkuju, od středy dejchám bez problémů, uzdravila jsem se natolik, že jsem v sobotu už mohla pařit.-) Dík, jste vynikající průvodkyně krajinou pocitů a emocí.

Petra, 49

Vážená paní Jeřábková,

rád bych Vám tímto poděkoval za dosavadní spolupráci v oblasti osobních konzultací a koučingu.

Přestože jsem se snažil vždy sebevzdělávat a pracovat na sobě, tak až naše společná systematická práce má pro mne ty správné viditelné výsledky. Oceňuji především Váš "nezávislý" a velmi vstřícný přístup ke všem záležitostem, které spolu řešíme a díky důvěře, kterou jsem ve Vás velmi brzo získal, mohu dělat zásadní pokroky v mé osobní integritě, sebejistotě a především efektivnějším řízení své firmy a time-managementu.

Tuto zprávu Vám nepíši jen jako poděkování, ale též jako motivaci do Vaší další práce, která bude doufám ještě dále dlouho pokračovat.

Ještě jednou Vám moc děkuji a těším se na další výbornou spolupráci.

S přátelským pozdravem

Ing. Aleš K.

Díky Vám jsem pochopila, že moje přebytečné kilogramy a zbytečné smutnění jsou hlavně problémem v mé hlavě. Jste mi velkou oporou. Mám velkou chuť do života. Shozené kg pozitivní přístup k životu jsou tím nejlepším důkazem.

Lenka

Řekli o koučinku ve firmě...

S koučkou  Jarmilou Jeřábkovou spolupracuji již několik let. Za tuto dobu moje servisně-obchodní firma prošla obdobím rozvoje i velké defenzívy, která vyústila v zásadní restrukturalizaci celé společnosti a následně realizaci nového podnikatelského záměru ve zcela novém technologickém oboru.
Ve všech fázích vývoje firmy mi pomáhala vytříbit názor zacílit myšlenky či se ochotně podělila o problémy, které jsem jinak nemohl s nikým zasvěceným diskutovat.
Obdivuji zejména její schopnost rychlé orientace i v odborných záležitostech.
Je zřejmé, že své vědomosti nemá jen naškolené z kurzů ale i zažité ne-li přímo prožité.
Nejvíce oceňuji její zkušenosti a přehled v oblasti mezilidských vztahů a celkové problematice HR.

Jeřábková prostě klade správné otázky!

L.H.
Ředitel

Řekli o workshopech na míru...

Od naší první celodenní akce jsme ne úplně věděli, co máme očekávat. Překvapilo nás, jak zajímavě a hravě se nechá vyřešit v týmu skutečně rozsáhlá a dlouhodobě nedořešená situace. Semináře jsou skutečně „stavěné“ na míru. Zahrnují vždy námi sdělené požadavky jak na skupinu, tak na jednotlivce. Každý další seminář obsahuje i prvky cíleně zaměřené na vypozorované situace ze setkání. Koučky jsou schopny pohotově reagovat i na potřeby odhalené v průběhu akce samotné a v podstatně nenásilně až zábavnou formou přivést skupinu k poznání či konkrétnímu vyřešení i zásadních věcí, hned na setkání. Pohotově začlenily na základě požadavku vzniklého až v den konání akce, např. přednášku na téma vyjednávání, kde poskytly v krátkém čase, praktické typy, skutečně užitečné a aplikovatelné jak v praxi, tak v soukromém životě.

Andrea (nadřízená): "Většinu témat, jsme si volili až na akci a reakce na ně byla vhodně volena. Přínos vnímáme také ve vhodném zapojení všech, v ochotě věnovat se individuálně dílčím potřebám, schopnost vtáhnout do děje všechny účastníky."

Roman: "Pohodová atmosféra a odvedený skutečný kus práce."

Honza:"Vznik jasných „úkolů“ pro vyřešení dlouhodobějších úskalí"

Pavla: "Začalo se od našich přání a potřeb a na všechny jsme hledali odpovědi."

Pavla: "Přínos – možnost nadhledu, rady typů, jak se vzdělávat, jak růst, jak jednat s druhými."

Zdeněk: "Největším přínosem definice priorit potřeb a postupů mezi kolegy."

Jakub: "Zapojuju se nerad, takže z mýho pohledu, bylo zapojování až moc, ale má to pro mě určitý přínos."

Nepodepsaný: "Přínos – Sestavení akčních plánů, díky nimž je větší pravděpodobnost, že se domluvené věci zrealizují."

Martin: "Přínos – přemýšlení a řešení i jiných, než odborných záležitostí souvisejících s prací celého střediska"