Sopkojený zaměstnanec

Firemní identita vytváří celkový obraz, který firma vyzařuje navenek prostřednictvím své činnosti, či vystupování svých zaměstnanců. Získávání a výběr zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších oblastí v rámci řízení lidských zdrojů. Je nutné tomuto procesu věnovat dostatečnou pozornost, protože špatný či nekvalitní výběr zaměstnanců může ovlivnit či dokonce ohrozit chod podniku. Nejedná se totiž jen o samotnou činnost, ale i o odpovědnostvztahy se spolupracovníky a o vytrvalost při vykonávání dané práce.

Personální politika
Strategie výběru
Předvýběry zaměstnanců
Péče o stávající zaměstnance
Personální politika

Koučink nebo mentoring pro stanovení cílů a návrh řešení pro personální oblast firmy

- zlepšení úrovně poskytování HR služeb ve společnosti tak, aby lépe podporovaly plnění vašich obchodních cílů
- objektivní a nezávislé zhodnocení efektivity vašeho personálního oddělení
- příležitosti k úspoře času a nákladů v činnostech HR oddělení

Strategie výběru

Koučink na zjištění vašich potřeb

- vaše představa o náplni práce a nároky na osobnost uchazeče

Koučink pro uvědomění si skutečné situace 

- jak  zjištěné potřeby zapadají do struktury firmy a složení spolupracovníků -  kompetence,  zodpovědnosti apod.

Koučink nebo mentoring pro návrh řešení procesu výběru

Předvýběry zaměstnanců

Koučink nebo mentoring pro návrh řešení procesu výběru

- zlepšení úrovně poskytování HR služeb ve společnosti tak, aby lépe podporovaly plnění vašich obchodních cílů
- objektivní a nezávislé zhodnocení efektivity vašeho personálního oddělení
- příležitosti k úspoře času a nákladů v činnostech HR oddělení

Péče o stávající zaměstnance

Koučink nebo mentoring pro návrh řešení personálního auditu

- Zaměstnanci jsou tím nejdražším kapitálem společnosti. Velkou měrou rozhodují o úspěchu celého podniku, který závisí především na jejich výkonnosti a kvalifikaci. Hlavním cílem personální politiky je udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného a především motivovaného týmu zaměstnanců.

Neslibujeme rychlé řešení bez vašeho přičinění. Nabízíme „celostní“ řešení, které spočívá v náboru spolupracovníka v kontextu širších souvislostí a vychází z koučovacího procesu.  Základem naší práce jsou vaše skutečné individuální potřeby.

Umíme vás vzdělat v oblasti náboru, ale můžeme ho i udělat za vás.

Přidaná hodnota

Vzhledem k tomu, že v oblasti personalistiky máme kvalifikaci nejen jako koučové, ale i dlouholeté zkušenosti jako personalisté, nabízíme širokou škálu možností  spolupráce a to jak při hodnocení stávajících zaměstnanců, tak při výběru nových spolupracovníků.

Můžeme Vám poskytnout rozšíření vašich znalostí a dovedností – vzdělávání a také ušetřit Vám čas, tím, že některé části celého procesu převezmeme za vás.

Veškerá spolupráce s námi je vedena koučovacím přístupem, takže dostanete právě to, co potřebujete, to co je pro vás to nejvhodnější, protože si o tom rozhodnete sami.

Nabízíme:

  • Koučink na zjištění Vašich potřeb (vaše představa o náplni práce a nároky na osobnost uchazeče)
  • Koučink pro uvědomění si skutečné situace (jak  zjištěné potřeby zapadají do struktury firmy a složení spolupracovníků -  kompetence,  zodpovědnosti apod.)
  • Koučink nebo mentoring pro návrh řešení procesu výběru
  • Koučink nebo mentoring nebo naše služba pro  vlastní nábor

Úspěšnost náboru je také odvislá od toho, jaké jméno, či jakou pověst má Vaše značka. To samozřejmě souvisí s kulturou firmy. Když máte v této oblasti dobré reference, budou se k Vám lidé hrnout. Bude to spíše o tom, abyste si vybírali, než abyste sháněli. Jestli tomu tak ještě není, tak s tím pojďme něco udělat.

Jak koučování ve firmě probíhá

  1. Kontaktujte nás prostřednictvím vyplněného formuláře nebo telefonicky.
  2. V domluveném termínu přijedeme k Vám do firmy, abychom se Vám představili a seznámili se s Vašimi představami a požadavky.
  3. Na základě získaných informací zpracujeme návrh na míru vaší společnosti.
  4. Následuje sjednání konkrétních podmínek spolupráce a její realizace.

Požadavky na klienta

Pro úspěšný průběh koučovacího sezení od Vás budeme požadovat několik věcí, které je třeba dodržovat. První z nich je soustředění, bez něj se výsledků nedosahuje dobře. Samozřejmě pokud máte úspěšně projít změnou přístupu, postoje, názoru nebo chování tak, aby to nové podstatně lépe sloužilo Vašim potřebám, je třeba disciplína. Dalším požadavkem je odvaha. Odvaha dosáhnout dál než dříve, setřást strach a nebát se uspět, překonat všechny vnější překážky i překážky v nás samých.