Time management

Důvodem, proč někteří lidé svou práci nestíhají nebo vykonávají s nedostatečnými výsledky, nemusí být nedostatečné schopnosti či motivace. Častou příčinou je, že si nesprávně stanoví priority nebo je nedokážou dodržet, a věnují tak značnou část pracovního času činnostem, které nejsou pro splnění úkolů nejdůležitější. Postrádají schopnost účinně řídit. K předpokladům osobní efektivity patří  i schopnost udržovat si pozitivní emocionální naladění podporující vnitřní motivaci i v podmínkách překážek či neúspěchů sebe sama.

Služby jsou zaměřené na Efektivitu práce a zvyšování výkonu, Strukturu/restrukturalizaci firmy, Roli manažerů a Time management.

Jak koučování ve firmě probíhá

  1. Kontaktujte nás prostřednictvím vyplněného formuláře nebo telefonicky.
  2. V domluveném termínu přijedeme k Vám do firmy, abychom se Vám představili a seznámili se s Vašimi představami a požadavky.
  3. Na základě získaných informací zpracujeme návrh na míru vaší společnosti.
  4. Následuje sjednání konkrétních podmínek spolupráce a její realizace.

Požadavky na klienta

Pro úspěšný průběh koučovacího sezení od Vás budeme požadovat několik věcí, které je třeba dodržovat. První z nich je soustředění, bez něj se výsledků nedosahuje dobře. Samozřejmě pokud máte úspěšně projít změnou přístupu, postoje, názoru nebo chování tak, aby to nové podstatně lépe sloužilo Vašim potřebám, je třeba disciplína. Dalším požadavkem je odvaha. Odvaha dosáhnout dál než dříve, setřást strach a nebát se uspět, překonat všechny vnější překážky i překážky v nás samých.