foto-06

Nedělá Vám dobře, když potřebujete mluvit před více lidmi? Chtěli byste něco dokázat, ale nevěříte si? Povýšili Vás, ale najednou máte strach ze zodpovědnosti? Koučink osobního rozvoje a sebeprezentace Vám pomůže zvládnout trému, tak aby Vás neparalyzovala, ale naopak Vám pomáhala k lepšímu výkonu. Prožíváte některé situace dramatičtěji než byste si představovali a zpětně si říkáte „Proč jsem neudělal nebo neřekl tohle? Teď to přece vím“. Pomůžeme Vám mít se rádi takoví, jací jste.

Veřejný projev

Pomůžeme Vám ať už se chystáte na svůj první projev na veřejnosti, nebo chcete vylepšit svůj dosavadní výkon, protože se v pozici přednášejícího necítíte dobře. Koučink může být nástrojem, který Vám pomůže se na Váš projev na veřejnosti připravit. A to nejen z hlediska Vaší psychické pohody, ale o po stránce technické. Nezáleží na tom, zda máte svou řeč napsanou, nebo budete muset reagovat přímo na místě, připraveni musíte být vždy! A to obzvlášť v případě, že se v této pozici necítíte zcela komfortně.

Kariérní růst

Nechcete se spokojit s tím, že byste měli dlouho, případně celý život, setrvat na stejné pozici? V rámci této sekce Vám pomůžeme srovnat si Vaše sny a priority tak, abyste byli schopni jít si za svým cílem a nenechali se zaskočit překážkami. Zjistíte, co vás limituje a v čem jste naopak dobří. Pomůžeme Vám zvolit si cestu, která pro Vás bude nejen zábavná, ale stane se Vám výzvou. Jedině prostřednictvím vnitřní motivace a disciplíny, totiž můžete dosáhnout možných cílů a zároveň být spokojení.

Sebedůvěra

Určitá míra sebedůvěry je člověku vrozená, ale valnou část důvěry sebe sama, získáváme, respektive ztrácíme, prostřednictvím našich životních zkušeností. Často tomu bývá již v dětství způsobem výchovy doma a ve školských zařízeních. Zkušenost nám ukazuje, že často stačí jeden spouštěcí okamžik, kdy je naše sebedůvěra napadena a tuto zkušenost si neseme celý život. Proč v dětství? Tenkrát jsme byli ještě důvěřiví a nasávali jsme charakter okolního světa takřka bez výhrad. Uvědomme si ale, že již nejsme dětmi a umíme si na situace utvořit vlastní názor. Pomůžeme Vám například rozlišit, kdy je kritika okolí konstruktivní (můžeme si z ní tedy vzít nějaké ponaučení pro nás) a kdy se jedná pouze o osobní a subjektivní názor člověka, který kritizuje (pak zkuste uvažovat, kdy mluví skutečně o Vás, a kdy pouze ventiluje svůj vlastní problém).

Sebehodnocení, sebeprožívání

Klienti, k nám většinou nechodí primárně s tím, že se příliš prožívají, nebo že jsou k sobě příliš kritičtí. Tato skutečnost často vyplyne, když řešíme zcela jiné cíle. Může úzce souviset se sebedůvěrou, lépe pojmenováno s důvěrou v sebe sama, ve vlastní schopnosti a osobní potenciál. Vždy nám říkali: „Sebekritika nikdy neškodí!“. Chyba! Stejně jako u sebeprožívání, záleží na míře, jakou do toho vložíme. Když se budeme přehnaně prožívat a obviňovat ze všech svých problémů své okolí a nepředvídatelné okolnosti, nikdy nebudeme šťastní. Ale my přece chceme být šťastní! Koučink Vám například pomůže najít vaší osobní hranici sebehodnocení, když okolí nesouhlasí s Vaším rozhodnutím, ale vy cítíte, že děláte správně. Máte se jim postavit, nebo mají „pravdu“?

Zvládání trémy

Někdo má trému, když musí vystoupit před více lidmi, někomu stačí jeden člověk a někteří jsou paralyzovaní, i když dělají něco jen pro sebe. Tréma je svým způsobem přínosem. Člověk, který trému nemá, zdaleka nemůže podat svůj nejlepší výkon. Svědčí to totiž o tom, že Vám na dané věci opravdu záleží.

Jak probíhá osobní koučování

  1. Kontaktujte nás prostřednictvím vyplněného formuláře nebo telefonicky
  2. Domluvíme si termín a místo vstupní bezplatné konzultace.
  3. Na našem prvním setkání Vám zodpovíme Vaše dotazy a sjednáme podmínky spolupráce.
  4. Další setkání se budeme věnovat stanovení a plnění Vašich cílů-

Kontakt na kouče a mentory

Jarmila Jeřábková
telefon: +420 603 456 372
email: jerabkova@corlines.cz

Michaela Petrlová
telefon: +420 603 308 885
email: petrlova@corlines.cz

Požadavky na klienta

Pro úspěšný průběh koučovacího sezení od Vás budeme požadovat několik věcí, které je třeba dodržovat. První z nich je soustředění, bez něj se výsledků nedosahuje dobře. Samozřejmě pokud máte úspěšně projít změnou přístupu, postoje, názoru nebo chování tak, aby to nové podstatně lépe sloužilo Vašim potřebám, je třeba disciplína. Dalším požadavkem je odvaha. Odvaha dosáhnout dál než dříve, setřást strach a nebát se uspět, překonat všechny vnější překážky i překážky v nás samých.